Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej klasy.

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Izabela Limanowska
Wiceprzewodniczący - Robert Zawistowski
Skarbnik - Bartosz Gorzkowski
Sekretarz - Joanna Butkowska
Administrator strony - Izabela Wojtczuk
Komisja rewizyjna -Agnieszka Grochowska - Stec