Pomóż Radzie Rodziców

Zwracamy się do wszystkich rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 o pomoc w prowadzeniu działalności. Każdy rodzic ma jakieś możliwości pomocy. Wystarczy tylko chcieć.

Osoby chętne zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami rrsp4@onet.pl