Deklaracja wpłaty

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 4
Warszawa-Ursus
ul. Walerego Sławka 9
www.rrsp4.republika.pl
Logo SP-4 Warszawa-Ursus


DEKLARACJA WPŁATY SKŁADKI
NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Dane ucznia
Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Klasa


Niniejszym deklaruję kwotę w wysokości (sugerowana kwota 100 zł)
na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Jednocześnie zobowiązuję się do jej wpłacenia do dnia 31.01.2018 r.

Wpłaty można dokonać wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców w Banku PKO BP

Numer konta 58 1020 1055 0000 9702 0380 8060


Dla ułatwienia naszemu skarbnikowi identyfikacji wpłacających prosimy koniecznie w tytule wpłaty podawać imię i nazwisko ucznia oraz klasę